Overdenking Johannes 20:19-20

Overdenking Johannes 20:19-20
Door Ds. HG Gunnink, gehouden te Bedum, 15.04.2020

Overdenking ten tijde van het Corona virus in Nederland 

Overdenking

Waarde luisteraars,

Als er één ding duidelijk wordt op die eerste dag van de week, die dag van de opstanding, dan is het wel dit: HIJZELF, onze Heere, Jezus Christus, moet het doen!

Wil Zijn Rijk komen, wil Zijn kerk toekomst hebben, dan moet HIJ daarmee bezig. Ja, Petrus en Johannes, die beginnen te geloven. En Maria Magdalena weet zeker: ‘de Heere is echt opgestaan!’

MAAR … Op die avond zitten de leerlingen en de andere volgelingen van Jezus in het halfdonker. Letterlijk: de zon is onder, maar het is nog niet helemaal donker. EN figuurlijk: ze zijn bij elkaar, maar het is geen groot feest.

Misschien vindt u dat vreemd, luisteraars. Jezus lééft toch!? Hij hééft de dood toch overwonnen!? En dat dat geweldige dan niet doordringt …

Wij kunnen groot geworden zijn met: ‘kruis is overwinning! Satan is verslagen en de macht van de zonde is vernietigd. De trouw en de liefde en de genade van God. Halleluja!’

Maar denk er dan aan, dat die leerlingen dat andere niet uit hun denken weg kunnen krijgen (en wíj mogen dat ook nooit vergeten): ‘kruis is vloek; toorn van God; weg met zo iemand die aan het hout hangt; voorgoed, definitief!’

Dát maakt dat het voor de leerlingen en de andere volgelingen van Jezus bepaald nog niet helder is.

En ze kúnnen zelf het evangelie-licht niet aandoen. Ze zitten daar maar te zitten. Op die dag waarop de Vader in de hemel duidelijk maakt: ‘Mijn geliefde Zoon, je hebt álles gedaan, wat gedaan moest worden. Er mankeert helemaal niks aan. Je bleef Mij volmaakt liefhebben, ook tijdens het allerzwaarste. Je hébt alle schuld gedragen. Dus, word wakker uit de slaap van de dood’.

En nooit zal het voor Hém weer donker zijn!

Maar Zijn kerk … De deuren zijn dicht. Ze zijn bang. Voor de joodse regeerders.

Maar dán!

HIJ!

HIJ zoekt die mensen op die van Hem zijn.
Opeens is HIJ daar bij hen! Hij lééft! Wat niet kan, na het kruis, dat is er toch! Kruis is niet het einde. Maar het begin van het nieuwe. Een dichte deur houdt HEM niet tegen!

HIJ!

HIJ gaat verder. Hij begint bij het fundament van Zijn kerk, de leerlingen. Zijn plannen falen NIET. Het is (kinderen kennen die woorden misschien wel van een computerspel) het is i.p.v. ‘mission failed’ tot ‘mission accomplished’.
Én letterlijk én figuurlijk gaat HIJ in hun midden staan. Hij verbindt Zich met hen allemaal. Waar HIJ en ZIJN Woorden centraal staan, bouwt Hij Zijn kerk. Hij, de Heere!

Die met macht en gezag spreekt: ‘vrede voor jullie!’. Nog vóór het kruis belooft Hij het, 14:27. het kruis is het werkelijkheid. Vrede – voor leerlingen die hard weggelopen zijn. Vrede – voor mensen die het licht van zichzelf niet kunnen vinden.

Vrede – dat grote wonder: God is helemaal goed met jullie, Zijn geliefde kinderen mogen jullie zijn. Dankzij ZIJN werk van verzoenen, júllie op het nauwst aan God verbonden!

Vrede – door Zijn kruis, Jesaja 53:5, “De straf die ons de vrede, DE VREDE aanbrengt, was op HEM …”

Vrede – op grond van Zijn lijden en sterven. Daarom is het evangelie in het kort: ‘Jezus Christus en Die gekruisigd’.

Stel je zelf de vraag maar: ‘heb ik die vrede?’ Wie gelooft in Jezus Christus, gekruisigd én opgestaan, mag voluit ‘ja’ zeggen. ‘Ja, het is vrede. Want de schuld van de zonde is afbetaald. En de macht van de zonde is er niet meer. En de angst, zelfs voor de dood, kan verdwijnen.’

Zeker, de kerk die op aarde leeft in het licht van de opstanding, blijft altijd ‘kerk onder het kruis’. De gelovige kent vaak een leven ‘van strijd en moeite’.

Maar Gods kerk en Gods kinderen die aan deze Opgestane Heere verbonden zijn, gaan met de vrede -die je vaak niet kunt begrijpen-, want de omstandigheden zijn zo tegen de vrede in, toch rechtsreeks richting het vrederijk.

En om Zijn Woorden te benadrukken, laat Hij het hen zien: de wonden aan Zijn polsen en in Zijn zij. En nú erkennen zij Hem! Hij is de Opgestane! Hij is de Heere! Die macht en gezag heeft. De Overwinnaar. Die regeert.

Vergeet, juist op en na Pasen, nóóit het kruis. HIJ, mijn Heiland heeft voldaan! Openbaring 5:1, “En ik zag … te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht …” Door HEM: vrede en vreugde.

Groot is ’t heil dat Jezus geeft.
‘k Zal, als Hij, onsterf’lijk wezen,
Zijn, waar Hij, mijn Heiland leeft.
Waarom zou ik dan nog vrezen?
’t Heerlijk Hoofd is opgewekt,
Dat Zijn leden tot Zich trekt.