Corona Maatregelen – Wijkindeling erediensten (gasten ook welkom)

Vanaf zondag 5 juli krijgen alle gemeenteleden de gelegenheid één eredienst per zondag bij te wonen met inachtneming van gepaste afstand in verband met het corona virus. Er is plaats voor ongeveer 150 kerkgangers per dienst. Hieronder vindt u de wijkindeling in de erediensten voor de periode van 5 juli tot en met 30 augustus. 5-jul 12-jul 19 Lees Verder …

Corona Maatregelen – Update vrijdag 26 juni 2020

1. Erediensten op zondag 28 juniZondagmorgen 28 juni zal ds. Sneep D.V. preken over Handelingen 7. Onze predikant is voornemens om over dit Schriftgedeelte twee preken te houden, waarvan wij aanstaande zondag de eerste zullen horen.In de middagdienst zal een preek worden gelezen over Zondag 41 uit de Heidelbergse Catechismus. De collecte zal aanstaande zondag bestemd zijn Lees Verder …

Preek Zondag 37

Preek Zondag 37Door Ds. HG Gunnink, gehouden te Emmen, 22.09.2019  Liturgie Votum + zegengroet Psalm 24:1,2 (mens die eden zweert) Gebed – voor de catechismuspreek, Gereformeerd Kerkboek, blz. 567 Psalm 132:5 (de HEERE zweert: David[s Zoon] zal k/Koning zijn) Lezen Hebreeën 6:9-20 Psalm 106:11,12 (de HEERE zweert in Zijn toorn à Israël gestraft) Tekst Zondag 37 Lees Verder …

Overdenking Handelingen 28:30-31

Overdenking Handelingen 28:30-31Door Ds. MA Sneep, gehouden te Bedum, 24.06.2020 Overdenking ten tijde van het Corona virus in Nederland  Liturgie Lezen – Handelingen 28:11-31 Tekst – Handelingen 12:30-31 Zingen – Gezang 5:3 Overdenking Toen ik bezig was met het overdenken van ons tekstwoord vanavond. Moest ik op enig moment denken aan de woorden van Psalm 2: Lees Verder …