Preek 2 Timotheüs 2:12,13

Preek Timotheüs 2:8, 11-13 – OudjaarDoor Ds. HW van Egmond Liturgie beginpsalm Psalm 121: 1,2,3,4 gebed schriftlezing 2 Timotheüs 2: 1 – 13 tussenpsalm Psalm 103: 5,6,7 tekst 2 Timotheüs 2: 8, 11-13 psalm na de preek Psalm 68: 13 psalm na belijdenis Gezang 31: 1,2,3 gebed collecte slotpsalm Psalm 93: 1,2,3 Preek Gemeente van Lees Verder …

Preek Zondag 3

Preek Zondag 3Door Ds. HW van Egmond Liturgie beginpsalm Psalm 119: 1,4 gebed schriftlezing Genesis 3: 1-13. Romeinen 5: 12 – 15 DL. III/IV par. 1,2,3. tussenpsalm Psalm 130: 1,2,3,4 tekst Zondag 3 na preek Gezang 28: 1,3,4 na belijdenis Psalm 103: 1,5 gebed collecte slotpsalm Psalm 86: 5,7 Preek Gemeente van onze Here Jezus Lees Verder …

Liturgie zondagmorgen 22 november 2020

L.  Heb.  5:1-10    Mark. 14:32-42 T.  Hebr. 5:7 HA. Op. 7:9-17 Ps. 138:1 Ps. 136:10, 11, 12 Ps.   69:4, 5, 6 Ps.   69:10, 11 Ps.   56:1, 2 Ps.   56:3, 4 Gz.   22:1, 2 Gz.   22:5, 6, 7 Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u mailen met kosterdgkgroningen@gmail.com

Preek Zondag 20

Preek Zondag 20Door Ds. MA Sneep, gehouden te Bedum,  19.01.2020 Liturgie Psalm 84: 3, 6 Lezen Mattheüs 28:6-20 Johannes 14:15-20 Psalm 143: 8, 9, 10 Tekst Zondag 20 Psalm 86: 5, 7 Gezang 31: 3 Gezang 28: 2, 3, 4 Preek Thema: De Heilige Geest geeft de gelovigen deel aan Christus en al Zijn schatten Lees Verder …