Overdenking Johannes 13:2-5

Overdenking Johannes 13:2-5Door Ds. HG Gunnink, gehouden te Bedum, 01.04.2020  Overdenking ten tijde dat van het Corona virus in Nederland Overdenking Waarde luisteraars, We zeggen: ‘de voetwassing’. Maar bij dat wassen van die voeten gaat het om HEM Die de voeten wast. Om Jezus, de Redder. Jezus heeft de Zijnen liefgehad tot het einde. Tot het Lees Verder …

Overdenking Johannes 13:1

Overdenking Johannes 13:1Door Ds. MA Sneep, gehouden te Bedum, 25.03.2020  Overdenking ten tijde dat van het Corona virus in Nederland Overdenking En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en Lees Verder …