Update coronabeleid 22-02-2022

Meer ruimte, minder afstand. Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft vorige week dinsdag een aantal versoepelingen aangekondigd in het coronabeleid. Veel van die versoepelingen geven zoveel ruimte, dat de maatschappij bijna terug  gaat naar – wat wij noemen – ‘normaal’. Een belangrijke versoepeling is het loslaten van de zg. ‘anderhalve meter’,  de norm voor veilige afstand. Lees Verder …

Anderhalve meter-regel in de kerk afgeschaft

De kerkenraad heeft in zijn vergadering op donderdagavond 16 september besloten dat vanaf zondag 26 september de regel met betrekking tot het houden van anderhalve meter afstand totelkaar in de Goede Herderkerk wordt afgeschaft.Dat houdt onder meer in dat wij weer terugkeren naar twee diensten per zondag. Deaanvangstijden zijn zoals tot voorjaar 2020 gebruikelijk was. Lees Verder …

Beperking aantal kerkgangers per dienst per 24 januari 2021

Het coronavirus is nog steeds niet onder controle. Er zijn inmiddels besmettelijker varianten opgedoken. Dat heeft de overheid ertoe gebracht om nog ingrijpender maatregelen te treffen. Dat betreft het instellen van een avondklok en het inperken van bezoek in de privékring. Dergelijke ingrijpende maatregelen stemmen ook tot nadenken over de inrichting van de erediensten van Lees Verder …

Corona Maatregelen – Update vrijdag 17 juli 2020

1. Geluid en beeld van de internetuitzendingenIn de afgelopen dagen is er opnieuw gekeken naar geluid en beeld vanuit de Goede Herderkerk. Het lijkt erop dat de problemen nu opgelost zijn. We hopen komende zondag, 19 juli, op gezegende erediensten!   2. De indeling van de erediensten Komende zondag worden de wijken 2a, 3a en 3b in de morgendienst verwacht.De Lees Verder …

Corona Maatregelen – Update vrijdag 10 juli 2020

1. De indeling van de erediensten Komende zondag, 12 juli, worden de wijken 1a, 1b, 2b en 2c in de morgendienst verwacht.De leden die wonen in de wijken 2a, 3a en 3b  zijn ’s middags welkom. 2. De collecte is bestemd voor…Aanstaande zondag, 12 juli, is de collecte bestemd voor de Opleiding tot de Dienst van het Woord. Uw gaven kunt u achterlaten Lees Verder …

Corona Maatregelen – Wijkindeling erediensten (gasten ook welkom)

Vanaf zondag 5 juli krijgen alle gemeenteleden de gelegenheid één eredienst per zondag bij te wonen met inachtneming van gepaste afstand in verband met het corona virus. Er is plaats voor ongeveer 150 kerkgangers per dienst. Hieronder vindt u de wijkindeling in de erediensten voor de periode van 5 juli tot en met 30 augustus. 5-jul 12-jul 19 Lees Verder …

Corona Maatregelen – Update vrijdag 26 juni 2020

1. Erediensten op zondag 28 juniZondagmorgen 28 juni zal ds. Sneep D.V. preken over Handelingen 7. Onze predikant is voornemens om over dit Schriftgedeelte twee preken te houden, waarvan wij aanstaande zondag de eerste zullen horen.In de middagdienst zal een preek worden gelezen over Zondag 41 uit de Heidelbergse Catechismus. De collecte zal aanstaande zondag bestemd zijn Lees Verder …