Liturgie 25 december 2021 eerste kerstdag

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. Joh. 1:1-18
T. Joh. 1:14
Ps. 113:2
Ps. 43:3, 4
Ps. 33:3, 4
Gz. 19:3, 4
Gz. 11