Liturgie Biddag 9 maart 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Diaconie
Rek.nr. NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

L. 2 Kron. 6: 1-21
T. 2 Kron. 6:28-31
Ps. 33:1, 5, 7
Ps. 130:1, 2
Ps. 130:3, 4
Ps. 142:1
Ps. 103:1, 3