Liturgie dankdag 3 november 2021

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
Rek.nr: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. Luk. 17: 5-21
T. Luk. 17:11-19
Ps. 65:1, 5
Ps. 30:5, 7
Ps. 103:1, 9
Ps. 96:5
Gz. 35:1, 2, 3