Liturgie Hemelvaart 26 mei 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

L. Joh. 14:1-14
T. Joh. 17:24
Ps. 63:1, 2
Ps. 47:1, 3
Gz. 32:2, 5
Ps. 73:9
Ps. 89:7, 8