Liturgie Hemelvaartsdag 18 mei 2023 9.30uur

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 68:7
Geloofsbelijdenis
Gezang 24:3
Gebed
Schriftlezing Hand. 1: 4-11; Opb. 12: 1-12
Psalm 2:3, 4
Tekst Opb. 12:10-11
Bediening van het Woord
Psalm 47:3, 4
Dankgebed
Inzameling collecte
Gezang 24:4, 5
Zegen