Liturgie oudejaarsavond 31 december 2021

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. Ps. 90
T. Ps. 90:11-12
Ps. 91:1
Ps. 31:6, 9
Ps. 90:3, 4, 5
Ps. 90:6
Ps. 108:1, 2