Liturgie zondagmiddag 1 mei 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. Luk. 22:14-23
T. Zondag 29
Ps. 118:1, 5, 6
Ps. 77:4, 5
Ps. 116:4, 7, 8, 10
Ps. 117
Ps. 118:8, 9, 10