Liturgie zondagmiddag 10 april 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Diaconie
Rek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

L. Ps. 22: 1-22
HA. Ps. 22:23-32
T. Zondag 27
Ps. 90:1, 8
Ps. 102:4, 5
Ps. 71:9, 10
Ps. 102:6
Ps. 22:12, 13
Ps. 22:14
Gz. 35:1, 3