Liturgie zondagmiddag 12 september 2021

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Steun hulpbehoevende studenten
rek.nr NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

Deurcollecte: Noodhulp aardbeving Haïti
rek.nr. NL64 RABO 0385 4870 88
t.n.v. Woord en Daad te Gorinchem.

L. Mat. 26:36-46
T. Zondag 49
Ps. 100:1, 2, 3, 4
Ps. 139:1, 2, 11
Ps. 86:2, 4
Gz. 13:5, 6
Ps. 147:1, 7