Liturgie zondagmiddag 14 mei 2023

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Ps. 121; 1, 4
Gebed
Schriftlezing Luk. 16: 19-31
Gz. 22: 1, 2, 3
Tekst Zondag 22
Bediening van het Woord
Ps. 73: 9, 11
Geloofsbelijdenis
Gz. 22: 6, 7
Dankgebed
Collecte
Ps. 17: 3, 7
Zegen