Liturgie zondagmiddag 21 november 2021

Print Friendly, PDF & Email

Collecte : Diaconie
Rek.nr. : NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

L. Joh. 3:14-36
T. Zondag 7
Ps. 116:3, 6, 8
Ps. 119:10
Gz. 14:1, 2
Ps. 97:5
Gz. 14:3, 4