Liturgie zondagmiddag 22 augustus 2021

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
rek.nr. NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. Matth. 6:5-15
Gal. 4:1-7
T. Zondag 46
Ps. 25:1, 6
Ps. 103:5, 8
Gz. 5:1, 2, 10
Gz. 29:1
Gz. 30:1, 3