Liturgie zondagmiddag 26 maart 17.00 te Hoogezand

Deze dienst wordt D.V. gehouden in de Ontmoetingskerk, Noorderstraat 27 in Sappemeer.

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum
Zegengroet
Psalm 30: 1, 2
Gebed
Schriftlezing Rom. 6: 1 – 14
Gezang 13: 4
Tekst Zondag 17
Preek
Psalm 30: 5, 6, 7
Geloofsbelijdenis
Psalm 18: 1
Gebed
Collecte
Psalm 18: 14, 15
Zegen