Liturgie zondagmiddag 29 augustus 2021

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
rek.nr NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. Ps. 36
T. Zondag 47
Ps. 104:1, 7
Ps. 33:5, 8
Gz. 5:2
Ps. 99:2, 8
Ps. 67:1, 3