Liturgie zondagmiddag 30 januari 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
Rek. nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
T.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. 2 Kon.13:14-21
1 Kor. 15:12-26
T. Zondag 17
Ps. 25:1
Ps. 141:7, 8
Gz. 21:1, 2, 3
Ps. 18:14
Ps. 33:7, 8

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u mailen met kosterdgkgroningen@gmail.com