Liturgie zondagmiddag 5 juni 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

L. Op. 22
T. Op. 22:17
Ps. 87:1, 2, 5
Gz. 13:4, 5, 6
Ps. 42:1, 3, 5
Ps. 45:1, 5
Gz. 25:3