Liturgie zondagmiddag 6 februari 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Hulpbehoevende Kerken
Rek. nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. Matt. 28:16-20
Hand 2:29-36
Heb. 6:11-20
T. Zondag 18
Ps. 145:3, 4
Gz. 24:1, 2, 3
Gz. 24:4, 5
Ps. 111:4, 6
Ps. 98:1, 4

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u mailen met kosterdgkgroningen@gmail.com