Liturgie zondagmiddag 8 augustus 2021

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Opleiding Dienst Des Woords
rek. nr. NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen.

L. Ex. 2:11-3:9
Rom. 8:18-27
T. Ex. 2:23-25
Ps.121:1, 2, 3, 4
Ps. 74:1, 2, 13, 14
Ps. 89:6, 7
Ps.124:1, 2, 3
Gz. 32:4, 5