Liturgie zondagmiddag 9 januari 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
Rek. nr: NL53 INGB 0004 7492 53
T.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. Luk. 1:26-38
Heb. 7:14-8:1
T. Zondag 14
Ps. 139:1, 6
Ps. 132:5, 6, 9, 10
Ps. 72:1, 9
Gz. 2:2
Gz. 19:3, 4

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u mailen met kosterdgkgroningen@gmail.com