Liturgie zondagmorgen 12 september 2021

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Steun hulpbehoevende studenten
rek.nr NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

Deurcollecte: Noodhulp aardbeving Haïti
rek.nr. NL64 RABO 0385 4870 88
t.n.v. Woord en Daad te Gorinchem.

L. 1 Kon. 18:19-46
T. Psalm 29
Ps. 33:1, 5
Ps. 111:6
Ps. 29:1, 2, 4, 5
Ps. 96:3, 4
Ps. 97:1, 2, 3