Liturgie zondagmorgen 16 januari 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte : Diaconie
Rek.nr. : NL 05 INGB 0003 2313 88
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen.

L. Joh. 1:19-34
T. Joh. 1:29
L. HA Ps 103
Ps. 100:1
Ps. 119:52, 53, 54
Gz. 9:1, 2
Gz. 18
Ps. 54:1, 2, 3
Ps. 100:2
Ps. 103:3, 4
Ps. 100:3, 4

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u mailen met kosterdgkgroningen@gmail.com