Liturgie zondagmorgen 18 september 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 116:1, 2, 3
Lezen van de wet
Gezang 14:3, 4
Gebed
Schriftlezing Psalm 116
Psalm 116:4, 5
Tekst Psalm 116:4, 13, 17
Bediening van het Woord
Psalm 116:7, 8, 10
Dankgebed
Collecte
Psalm 117
Zegen