Liturgie zondagmorgen 21 mei 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegen
Psalm 67:1, 2
Wetslezing
Psalm 105:3
Schriftlezing Psalm 73
Gebed
Collecte
Psalm 73:1, 2, 5, 6, 7
Tekst Psalm 73:16-18
Preek
Psalm 73: 8, 9
Dankgebed
Gezang 37: 1, 2
Zegen