Liturgie zondagmorgen 28 mei 2023

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 65: 1, 3
Wet
Psalm 50: 2, 7
Gebed
Schriftlezing Joel 2: 28-32; Hand. 2: 1-15
Psalm 76: 1, 3
Tekst Hand. 2: 16-21
Bediening van het Woord
Gezang 26b: 1, 3
Dankgebed
Collecte
Psalm 98: 3, 4
Zegen