Liturgie zondagmorgen 5 december 2021

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Steun hulpbehoevende studenten
Rek.nr: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. Gal. 5:13-6:10
T. Gal. 6:10
Ps. 93:1, 2, 3
Ps. 119:46, 47, 48
Ps. 146:1, 2, 3
Ps. 146:4, 5, 6, 7
Ps. 146:8

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u mailen met kosterdgkgroningen@gmail.com