Liturgie zondagmorgen 6 juni 2021

Print Friendly, PDF & Email

L. Ps. 23
T. Ps. 23:5
L. HA. Jes. 12
Ps. 65:1, 3
Ps. 3:1, 2, 3
Ps. 22:12
Ps. 23:1, 2, 3
Ps. 84:3
Ps. 16:4, 5
Ps.118:4, 5

collecte: Diaconie
NL 05 INGB 0003 2313 88
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen