Liturgie zondagmorgen 9 januari 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
Rek. nr: NL53 INGB 0004 7492 53
T.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. Dan. 3
T. Dan. 3:13-18
Ps. 97:1, 5
Ps. 99:3
Ps. 33:5, 6, 7
Ps. 66:2, 3
Gz. 31:1, 2, 3

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u mailen met kosterdgkgroningen@gmail.com