Liturgie zondagmorgen 21 april 2019

Votum en zegengroet Antwoordlied Psalm 68: 2 Wet Lied Psalm 104: 9, 10 Gebed Schriftlezing Mat. 27: 46-56 1 Kor. 15: 12-26 Collecte Lied Gezang 20: 2, 4, 5, 6 Tekst Mat. 27: 52-53 Bediening van het Woord Lied Gezang 22: 3, 4, 7 Dankgebed Lied Psalm 118: 6, 7 Zegen

Liturgie zondagmorgen 14 april 2019

Votum en zegengroet  Antwoordlied Psalm 63: 2, 4 Wet  Lied Psalm 51:  2, 5 Gebed  Schriftlezing Kol. 3: 1-17 Collecte  Lied Psalm 119: 14, 27, 38 Tekst HC zondag 33 Bediening van het Woord  Lied Psalm 89: 7 Dankgebed  Lied Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Zegen

Liturgie zondagmiddag 14 april 2019

beginpsalm                        Psalm 25 : 1,2,7 schriftlezing                       Matteüs 26 : 30 – 46 tussenpsalm                       Psalm 42 : 1,3,5 tekst                                   Matteüs 26 : 42 na de preek                        Gezang 14 : 1,4 na de belijdenis                 Gezang 30 : 1 slotpsalm                           Psalm 118 : 8,9

Liturgie zondagmiddag 7 april 2019

Votum en zegengroet Lied Psalm 115: 1, 6 Gebed Schriftlezing Hebr. 8 Mat. 26: 17-30 Lied Gezang 32: 1, 2 Tekst Mat. 26: 26-30 Bediening van het Woord Lied Psalm 16: 3, 5 Belijdenis van het geloof Lied Psalm 116: 1, 7, 10 Dankgebed Collecte Lied Psalm 117 Avondmaal Lied Psalm 136: 1, 10, 18, Lees Verder …

Liturgie zondagmorgen 7 april 2019

Beginpsalm      Psalm 95 : 1,2,3 Na de wet         Psalm 86 : 4,5 Schriftlezing     Efeze 3 : 1 – 21 Tussenpsalm   Psalm 116 : 1,4,5,7 Tekst               Zondag 32 Na preek         Psalm 25 : 4,6 Slotpsalm         Gezang 30 : 1,6