Liturgie zondagmiddag 17 maart 2019

Votum + zegengroet Psalm 22:10,11 GelBel Nicea Psalm 22:12,13,14 Gebed  Gezang 16 Lezen Johannes 6:41-59 Zingen Gezang 18 Lezen NGB artikel 35, tot “Verder, hoewel het sacrament …” Tekst HC Zondag 29 Bediening van het Woord Psalm 130:1,2,3,4  Gebed Dienst der offeranden Psalm 35:13 Zegen

Liturgie woensdagavond 13 maart 2019 Biddag

Votum en zegengroet Lied Gezang 5: 1, 9, 10 Gebed Schriftlezing Mat. 15: 1-28 Lied Psalm 86: 2, 5 Tekst Mat. 15: 21-28 Bediening van het Woord Lied Psalm 81: 1, 8 Belijdenis van het geloof Lied Psalm 25: 2, 3 Dankgebed Collecte Lied Gezang 37: 1, 2 Zegen