Update coronabeleid 22-02-2022

Print Friendly, PDF & Email

Meer ruimte, minder afstand.

Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft vorige week dinsdag een aantal versoepelingen aangekondigd in het coronabeleid. Veel van die versoepelingen geven zoveel ruimte, dat de maatschappij bijna terug  gaat naar – wat wij noemen – ‘normaal’.

Een belangrijke versoepeling is het loslaten van de zg. ‘anderhalve meter’,  de norm voor veilige afstand. Die gaat in per 25 februari a.s.

Erediensten naar normaal.

Wat in ieder geval stemt tot dankbaarheid is dat door het loslaten van de anderhalve-meternorm de erediensten weer op de gebruikelijke tijden zonder beperkingen naar aantallen gehouden kunnen worden. Wij kunnen en mogen weer samen opgaan naar het huis van de HEERE. De kerkenraad roept iedereen dan ook op dat zoveel mogelijk te doen, zodat wij met elkaar onder de bediening van het Woord mogen zitten en zo de gemeenschap der heiligen kunnen beleven.

Vanzelfsprekend zijn ook gasten welkom in de erediensten. Er is plaats genoeg en opgave vooraf bij de koster is niet meer nodig.

De morgendienst begint om 9.30 uur en de middagdienst om 15.00 uur.

Wat kan er verder weer normaal?

Ook de verenigingen kunnen weer gewoon vergaderen en ook voor andere kerkelijke vergaderingen gelden geen beperkingen meer. Aan het aantal personen dat als bezoek ontvangen mag worden, gelden geen beperkingen meer. Nu was dat aantal niet zodanig beperkt dat het ambtelijk werk van de ambtsdragers er niet om door kon gaan, maar het is toch goed om het hier te noemen, omdat het onderling brengen van bezoekjes  ook een vorm is van het omzien naar elkaar als onderdeel van het beoefenen van de gemeenschap der heiligen.

Wat daarin ook altijd een belangrijke plaats had, maar wat wij lang hebben moeten missen, is het koffiedrinken na de morgendienst. Maar dat kan nu ook weer opgestart worden!

Het virus is niet weg!

Er zijn dus veel redenen om dankbaar te zijn. Maar tegelijkertijd moeten wij waakzaam blijven: het virus is niet weg. En er zijn ook onder ons broeders en zusters die een kwetsbare gezondheid hebben en dus niet naar de kerk kunnen komen en contacten moeten of willen mijden.

Natuurlijk blijven de online uitzendingen van de erediensten doorgaan om ook deze broeders en zusters en uiteraard andere belangstellenden te kunnen bereiken. Maar dat is nooit hetzelfde als met elkaar samenkomen in de kerk.

Voor degenen die om hun gezondheid goed moeten opletten, maar toch naar de erediensten willen komen, kan contact opnemen met de Koster. Als u dat doet, wilt u dat dan voor de vrijdag  voorafgaande aan de zondag doen?

En verder blijft gelden: wie besmet is of een vermoeden daarvan heeft in verband met bijbehorende klachten, hoort thuis te blijven.  Voorzichtigheid blijft geboden.

En ter herinnering …

Meer kerkgangers betekent tegelijk: meer auto’s, dus meer parkeerdruk in de buurt.  En daar zijn wij te gast, dus houden wij daar met het parkeren ook rekening mee door niet voor opritten te parkeren en rijroutes goed vrij te houden.

Wie jonge benen heeft, kan verderweg parkeren, zodat ouderen of zij die minder goed ter been zijn dichtbij de kerk kunnen parkeren.  Het is allemaal wel bekend en vanzelfsprekend, maar toch even ter herinnering.