1 Miljoen?!

Heb je het 1 miljoen biljet gevonden, gekregen of bemachtigd?

Gefeliciteerd! Je bent op een weg terecht gekomen die je ontzettend rijk kan maken. We hebben het over de weg van het Evangelie. Lees snel verder onder het biljet.

Wat is het Evangelie?

De vraag “Wat is het Evangelie?” is misschien wel de belangrijkste vraag die een mens kan stellen. Het woord Evangelie betekent letterlijk “goed nieuws”. Het evangelie is het plan dat God ontworpen heeft om zondige mensen te redden van een eeuwige afzondering van Hem.

Het slechte nieuws

Om volledig te kunnen begrijpen hoe goed dit nieuws eigenlijk is, moeten we eerst het slechte nieuws begrijpen.

 • De eerste mensen, Adam en Eva, zijn in het paradijs tegen God in opstand gekomen. En sinds die tijd worden wij allemaal als schuldige en zondige mensen geboren. 
 • Wij zijn allemaal zondaars. De Bijbel biedt ons de duidelijke en consequente boodschap dat alle mensen gezondigd hebben. De Bijbel stelt: “Iedereen heeft gezondigd en mist de nabijheid van God”. Zondigen betekent dat we het doel missen dat God voor ons gesteld heeft (dat wil zeggen, Zijn perfecte standaard).
 • De straf voor de zonde is de dood. In de Bijbel staat: “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere.” Wat is een loon? Het is het geld dat betaald of ontvangen wordt voor verrichtte daden of diensten. Met andere woorden: het is wat je verdient. De dood is het arbeidsloon voor onze zonden. Het is wat wij verdienen. We verdienen te sterven en dan voor altijd van God afgescheiden te leven.

Het goede nieuws

Omdat er geen enkele manier is waarop wij onze weg terug naar God kunnen verdienen, is God zelf naar ons toe gekomen! Dit is het goede nieuws: het Evangelie.

 • Christus stierf voor zondaars. De Bijbel zegt in Romeinen 5:8: “Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” De Bijbel zegt dat wij weliswaar de doodstraf verdienen voor onze zonden, maar dat Jezus die straf op Zich nam. Hij stierf in onze plaats. Drie dagen later stond Jezus op uit de dood. Hij bewees hiermee dat de zonde was overwonnen.
 • Jij kunt gered worden door in Jezus te geloven. De Bijbel stelt in Efeziërs 2:8-9: “Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.”
 • Wie met zijn of haar schuld en zonden tot Jezus vlucht, ontvangt vergeving en eeuwig leven in plaats van een eeuwige dood.

Ben jij er klaar voor?

De vraag is: wil jij Gods Geschenk ontvangen? De Heere wil ook jou rijk maken door je te redden! Hij wil ook aan jou geloof geven in Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Zodat je zonden vergeven worden en je eeuwig leven ontvangt. Geloof daarom in Hem, in deze blijde Boodschap.

Dit is wat je zou kunnen bidden:

“Vader in de hemel, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen in U te geloven en te gehoorzamen. Ik bid dit in de naam van de Heere Jezus. Amen.”

“Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden” (Bijbel, Handelingen 2:38).

Welkom!

De Bijbel vertelt ons vervolgens over een manier om een vervolg te geven aan onze beslissing.

 • Ontvang verder onderwijs over het Evangelie
 • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je geloof te versterken en je begrip van de Bijbel te vergroten.
 • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen, die jouw vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.
 • Vind een plaatselijke gemeente waar je God kunt aanbidden, je bent van harte welkom in onze gemeente in Bedum.
 • Belijd je geloof en laat je dopen zoals Christus ons opdraagt.

Ben je nog niet zo ver?

Vind je het lastig om een gebed zoals hierboven te bidden? Zit je nog vol met vragen? Durf je niet zomaar de kerk binnen te stappen? Hieronder zijn opties om er toch verder mee te komen: