Overdenking Handelingen 1:1-3

Overdenking Handelingen 1:1-3
Door Ds. HG Gunnink, gehouden te Bedum, 20.04.2020

Overdenking ten tijde van het Corona virus in Nederland 

Overdenking

Waarde luisteraars,

Wij hebben in het Nederlands veel bijzondere woorden. Bijvoorbeeld: ‘klaarstomen’. Iemand moet worden klaargestoomd voor een bepaalde opdracht. Klaarstomen moet snel, klaarstomen moet goed gebeuren.

Wie met eerbied denkt aan wat de Heere Jezus doet tussen Pasen en Hemelvaart, kan dat woord óók gebruiken. HIJ, Die is opgestaan, HIJ stoomt Zijn leerlingen, Zijn apostelen klaar voor de opdrachten die HIJ hen gaat geven.

Over dat klaarstomen schrijft Lukas in het begin van z’n tweede boekrol. Ook die tweede rol is, net als de eerste, bestemd voor Theophilus. ‘Toegewijd aan God’ betekent z’n naam. Die Theophilus is een belangrijk man. Lukas noemt hem immers ‘hooggeacht’.

Waarom bestemd voor, of, anders gezegd: waarom aan Theophilus ‘opgedragen’? Dat kan zijn, omdat Lukas graag wil dat Theophilus die boekrol laat kopiëren. Dat is in die tijd een hele put werk. Je hebt geen kopieerapparaten. Je kunt wel een lokaal vol slaven huren. Vooraan zit dan de slaaf die voorleest. Aan tafeltjes zitten de slaven die opschrijven wat voorgelezen wordt. Een dure zaak.

In de inleiding van z’n tweede boekrol, heeft Lukas het eerst nog even over de rol die hij daarvóór heeft geschreven. Ook opgedragen aan Theophilus. In die eerste rol ging het over alles wat Jezus begónnen is te doen en te onderwijzen. En in de tweede dus over wat de Heere Jezus vérder is gaan doen en óók nog is gaan onderwijzen.

Dus, boekrol 1 en boekrol 2, die horen bij elkaar. Je kunt de tweede rol alleen maar goed begrijpen, als je de eerste ook kent. En de eerste wordt helemaal duidelijk, wanneer je ook weet, wat er in de tweede staat.

In de eerste alles over het begin. Vanaf dat Jezus (alleen die naam, omdat iedereen Hem zo kent) Hij 12 jaar is, en dan verder vanaf dat Hij Zich laat dopen door Johannes. Wat HIJ doet. O.a. het uitkiezen van de twaalf discipelen of leerlingen, die Hij ook ‘apostelen’ noemt. En Lukas heeft ook veel opgeschreven van wat de Heere Jezus heeft onderwézen.

HIJ deed en HIJ onderwees. Koninklijk. En nu, na Zijn kruis en opstanding, gaat Hij daar mee verder. Daarom is het goed om even na te denken over de naam van dat tweede boek. Het heet: ‘Handelingen, van de apostelen’.

Ja, maar denk er dan bij: wat de apostelen doen en onderwijzen IN OPDRACHT VAN HEM! Of zeggen: de Handelingen van Koning Jezus door de dienst van de apostelen die Hij uitgekozen heeft. De eerste boekrol was 100% HIJ. Maar de tweede rol is ook 100% HIJ!

HIJ gaat met Zijn Koninklijk en Profetisch en Priesterlijk werk in en vanuit de hemel door! HIJ stoomt de apostelen klaar i.v.m. dat verder gaan. I.v.m. die opdrachten die HIJ geeft aan Zijn apostelen.

In 40 dagen stoomt HIJ hen klaar. 40 is een bijzonder getal. Om te onthouden. Want dat getal komt veel vaker in de Bijbel voor. Aan het begin van de zondvloed: 40 dagen en 40 nachten dendert de regen neer. 40 dagen en 40 nachten is Mozes op de berg Sinaï. 40 dagen duurt het verkennen van het land Kanaän. 40 jaar moet Israël door de woestijn trekken. 40 dagen en 40 nachten loopt Elia naar de Horeb. En tenslotte de Heere Jezus Zelf, 40 dagen vóór de verzoeking door de duivel.

Die 40 geeft aan: de tijd van voorbereiding voor de periode die erna komt. Hier ook. Alles is al anders, maar alles zal nog veel meer anders worden. De Heere Jezus gaat op afstand. Van de aarde naar de hemel. Het samen optrekken, zoals eerder, is voorbij. Nu komt Zijn Geest, de Trooster. Díe zal met hen zijn tot aan de voleinding van de wereld.

40 dagen lang stoomt Hij de leerlingen, klaar om als apostel, als ZIJN gezant, aan het werk te kunnen gaan. Na die 40 dagen kunnen ze het overal zeggen: wij hebben HEM gezien. Geen twijfel mogelijk. Met eigen ogen. Hij lééft. Hij is de Overwinnaar. En we hebben met eigen oren gehoord wat HIJ ons nog duidelijk maakte over het Koninkrijk van God.

Wéér is het: bij HEM ligt het initiatief. HIJ stoomt klaar, en straks zendt HIJ op pad. En dan wordt de boodschap gehoord: GOD regeert. En Jezus Christus heeft alle macht! Ook op deze aarde. Eer HEM. En leef met HEM!

Wil je dat niet, dan zul je worden veroordeeld. Maar heerlijk is het, wanneer je Zijn verkondiging dankbaar ontvangt, naar Zijn gemeente komt om over Zijn Rijk van genade keer op keer te horen. Heerlijk met Psalm 72:3

Dan zal men u, o Koning, vrezen
tot in het nageslacht,
zolang er zon of maan zal wezen,
U eren om Uw macht.
Hij zal hun zijn als milde regen
die neerdaalt op het gras,
als buien die met rijke zegen
verkwikken het gewas.