COVID – brief aan de omgeving van de Goede Herderkerk Bedum

10 oktober 2020

Een brief aan de omgeving van de Goede Herderkerk Bedum

Door middel van deze brief willen wij ons als gemeente richten tot onze omgeving en u als bezoeker van onze site.

Wij voelen allen de impact van COVID-19, de gevolgen daarvan en de maatregelen die daar omheen getroffen worden. We ervaren allen in de verspreiding van de ziekte iets van onze machteloosheid en kwetsbaarheid. Mét de hele samenleving hebben ook kerken hun verantwoordelijkheid genomen om bij te dragen aan de beperking van verspreiding van het virus. We zijn het aan elkaar en aan onze Schepper verplicht om, ieder op zijn plaats, zorg te dragen voor elkaars lichamelijke gezondheid.

Er is tegelijk een verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheid. En steeds meer ervaren we: hoe meer we inzetten op beschermende maatregelen, hoe groter de nevenschade dreigt te worden. Niet alleen economisch, maar nog meer wat betreft het algehele, geestelijke welzijn. Steeds meer merken we hoe polarisatie, angst, psychische problematiek en eenzaamheid de kop opsteken.

Er is niemand op deze wereld geweest die zozeer het geestelijk welzijn van mensen op het oog had  als Jezus Christus, Wiens Naam wij in de kerk belijden. Hij kwam op aarde om te zorgen voor het leven dat ten volle die naam waard is. Dat niet alleen met het oog op dit tijdelijke leven, maar meer nog met het oog op het hiernamaals. Omdat de diepste nood ligt in ons gescheiden zijn van God. En de echte rust voor ons hart en vervulling van het leven ligt in de vrede met Hem.

Het is ook deze God aan Wie wij verantwoording schuldig zijn. Velen in de samenleving hebben zich al eerder afgevraagd waarom de kerken überhaupt nog samen kwamen. Die vraag is nu alleen maar sterker geworden. Maandag kwam er het dringende advies om terug te schalen naar maximaal 30 kerkgangers, waarom zouden kerken dan toch nog met soms honderden bij elkaar willen komen?

We zouden kunnen wijzen op het feit dat kerken zich uiterst nauwkeurig aan maatregelen als de 1,5-meterregel gehouden hebben, en er mede daardoor nauwelijks besmettingen zijn geweest in kerken. Maar dat is voor ons niet het belangrijkste. Het belangrijkste is, dat kerk-zijn maar geen hobby is (die we ook wel zouden kunnen laten). Wij komen bij elkaar omdat God onze hoogste Koning is. We komen niet samen uit eigenwijsheid maar uit gehoorzaamheid.

We komen ook niet samen voor onze eigen club. Juist in de kerk horen we Gods gebod om naar onze naaste om te zien. En dat is in deze tijd nodiger dan ooit! Mede door alle beschermende maatregelen staat het samen-leven onder druk. Juist in dat licht is het zo nodig om samen te zijn.  Met alle beperkingen die er zijn wordt in het samenkomen van de gemeente het besef levend gehouden van gemeenschap, het onderhouden van relaties. Dat kan niet vervangen worden door online-uitzendingen. Dat is ook niet alleen voor de gemeenteleden bestemd, maar ten dienste van de samenleving als geheel. In de kerk wordt gebeden voor alle mensen, voor de overheid, voor hulpverleners. In de kerk worden we aangespoord om naar onze naaste om te zien. In de kerk klinkt het Evangelie, de boodschap die nodig is en heilzaam voor alle mensen. En iedereen is welkom om deze boodschap te horen.

Deze boodschap is altijd nodig voor ons mensen, die zondig en sterfelijk zijn: in Christus is verlossing van schuld en het antwoord tegen de dood. Deze boodschap klinkt ook met nieuwe kracht in een tijd waarin we merken dat wij niet zijn opgewassen tegen een virus. De enige hoop, in leven en sterven, ligt in de levende God.

Daarom kunnen ook wij als gemeente het niet nalaten om samen te komen. Nogmaals, daarbij hanteren wij nauwkeurig een veelheid aan maatregelen (zoals rondom hygiëne, 1,5 m afstand en triage). En is het aantal kerkgangers in de drie diensten die op zondag gehouden worden met relatief weinig bezoekers beperkt. Wij zoeken de grenzen van wat op dit moment mogelijk is niet op. Door de geordende manier van samenkomen vormen kerken een veel kleiner risico op verspreiding van het virus dan scholen, horeca, sportscholen en kantoren. Tegelijk zijn zij belangrijker dan al deze dingen. Dat is niet slechts waar voor de kerkleden, maar geldt vanuit Gods perspectief voor de hele samenleving. Daarom nodigen wij ook u graag uit om hier zelf getuige van te zijn: om te zien hoe de christelijke gemeente samenkomt. En vooral om de boodschap van God te horen. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze website. Wij hopen dat het overheden gegeven is om bij alle overwegingen in de maatregelen niet eenzijdig gericht te zijn op fysieke gezondheid en economische belangen, maar het leven van mensen in onderlinge relaties, omzien naar kwetsbaren en aanbidding van God niet te beperken maar te stimuleren. Daar bidden wij ook voor.

De kerkenraad