Beperking aantal kerkgangers per dienst per 24 januari 2021

Het coronavirus is nog steeds niet onder controle. Er zijn inmiddels besmettelijker varianten opgedoken. Dat heeft de overheid ertoe gebracht om nog ingrijpender maatregelen te treffen. Dat betreft het instellen van een avondklok en het inperken van bezoek in de privékring. Dergelijke ingrijpende maatregelen stemmen ook tot nadenken over de inrichting van de erediensten van de DGK Groningen. Daarom is besloten het aantal kerkgangers per dienst terug te brengen naar maximaal 50 personen. Dat aantal stemt overeen met het aantal personen dat bij een uitvaart aanwezig mag zijn. Om kerkleden de mogelijkheid te geven om diensten bij te wonen, wordt er in de middag een extra dienst gehouden.

De diensten zijn vooral bestemd voor de eigen leden en vaste gasten. Zij worden uitgenodigd voor een dienst. Dat betekent dat er zeer beperkte mogelijkheden zijn voor gasten. Mocht u toch als gast een eredienst willen bezoeken, dan kunt u contact opnemen met de koster via het contactformulier over de mogelijkheid daartoe. De uitzending van de erediensten online blijft onveranderd. U kunt dus ook zo de diensten meebeleven.

Wij hebben begrepen dat het houden van fysieke kerkdiensten heeft geleid tot onrust onder buurtbewoners. Daar heeft op vrijdag 22 januari jl. met een paar afgevaardigden een goed gesprek over plaatsgevonden. Wij hopen dat met het bovengenoemd besluit, het gesprek dat heeft plaatsgevonden en dit bericht op de website de ergste onrust voor u weg is genomen. Schroomt u niet om contact met ons te zoeken indien u vragen heeft. Misschien zijn er in onze buurt ook wel mensen die eenzaam zijn en een bezoekje op prijs stellen. Ook daar kunt u ons altijd voor benaderen.

Eventuele klachten of opmerkingen die verband houden met de door ons genomen covid-19- maatregelen kunt u doorgeven aan de Scriba via het contact formulier: Contact Scriba