Home

Erediensten online meeluisteren of terugluisteren?

Klik op de knop ‘Erediensten beluisteren’ om de erediensten van de Gereformeerde Kerk Groningen te beluisteren


Aiming To Please

De laatste opmerkingen n.a.v. Wes Bredenhof, ‘Aiming to Please’, A Guide to Reformed Worship, 2020
van 23 juni 2021, is vooraf opgenomen en wordt beschikbaar gesteld op Kerkdienstgemist.nl.

Wilt u de referaten terug lezen, ga dan naar menu “Overdenkingen”

Klik op de knop ‘Kerkdienstgemist.nl’ om de opname te bekijken.


De gereformeerde kerk (hersteld) Groningen nodigt u en jou van harte uit om samen met ons de HERE te dienen.

De HERE God is de Schepper van hemel en aarde en alle schepselen. Hij heeft ons geschapen om Hem, de enige ware God, te dienen en te verheerlijken.

Op zondag komen wij twee keer samen om de HERE God te ontmoeten, Hem te aanbidden in onze gebeden en liederen, en bovenal te luisteren naar Zijn Woord.

U bent van harte welkom om onze erediensten bij te wonen om daarin het levendmakende Woord te horen van Gods verlossing voor zondige mensen.