Anderhalve meter-regel in de kerk afgeschaft

De kerkenraad heeft in zijn vergadering op donderdagavond 16 september besloten dat vanaf
zondag 26 september de regel met betrekking tot het houden van anderhalve meter afstand tot
elkaar in de Goede Herderkerk wordt afgeschaft.
Dat houdt onder meer in dat wij weer terugkeren naar twee diensten per zondag. De
aanvangstijden zijn zoals tot voorjaar 2020 gebruikelijk was. De morgendienst begint om 9.30
uur; de middagdienst vangt aan om 15.00 uur. In die diensten wordt dus de hele gemeente
verwacht. Ook gasten zijn weer welkom.
De kerkenraad is dankbaar dat onze goede God ons deze mogelijkheden geeft. Laten wij, nu
we weer teruggaan naar een normalere situatie, bedenken “dat onze zorg en inspanning en ook
uw gaven ons niet baten zonder Gods zegen” (Zondag 50, Heidelbergse Catechismus)!

Rechtervak is gereserveerd voor kerkgangers die afstand willen houden
Om tegemoet te komen aan broeders en zusters die er prijs op stellen de 1.5 meter-regel in
acht te nemen zal het rechtervak – gezien vanaf achter in de kerk – worden gereserveerd voor
mensen die wel afstand wensen te houden.
Broeders en zusters die in dit vak willen zitten verzoeken we dat aan het kostersteam te
melden. Dit kan door een bericht te sturen via het contactformulier aan de Koster

Parkeren
Let u er op dat u niet parkeert voor opritten?
Laten we weer als regel hanteren: jonge mensen parkeren verder van de kerk af; ouderen
hoeven dan niet ver te lopen.

Klachten? Blijf thuis!
Blijf thuis en houd afstand bij één of meer van deze klachten: gewone verkoudheid/niezen;
hoesten, keelpijn of koorts.