Liturgie zondagmiddag 21 april 2024

Collecte: Opleiding dienst des WoordsRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en vredegroetPsalm 45:1,2,3Gebed (opening van het woord)Schriftlezing: 1 Joh.2:18-29Psalm 132:4,5,7,8Tekstlezing: HC Zondag 12Preek: “Christus herschept het echt menselijke in de mens” 1. Door welk werk doet Hij dat? 2. Met welk resultaat gebeurt dat?Psalm 89:6,8GeloofsbelijdenisGezang 18Dankgebed en voorbedeCollecteGezang 25:1,2,3Zegen

Liturgie zondagmorgen 21 april 2024

Collecte: Opleiding dienst des WoordsRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 147:1, 2, 5De wet van de dankbaarheidPsalm 141:1, 3GebedPsalm 146:1, 2, 3, 4Lezen Openbaring 5:1-14. Openbaring 22:9-14Gezang 30:4, 5Tekst Johannes 20:24-31GebedCollecteGezang 29:1,2Zegen Thema: De opgestane Heer verschijnt aan Thomas 1. De reden van die verschijning 2. De aanbidding bij Lees Verder …

Liturgie zondagmiddag 14 april 2024

Collecte: DiaconieRek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 69:10, 11Gebed Avondmaal Psalm 42:3, 5VieringSchriftlezing aan tafel Opb. 19:6-10Gezang 16Dankzegging Schriftlezing Mat. 7:15-23Psalm 86:4, 5Tekst Hc zondag 11Bediening van het WoordPsalm 139:1, 11Dankzegging-voorbedeCollectePsalm 72:9, 10Zegen

Liturgie zondagmorgen 14 april 2024

Collecte: DiaconieRek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 92:1, 2WetPsalm 51:1, 6, 7GebedSchriftlezing 1 Korinthe 11:17-34Psalm 19:1, 2Tekst 1 Korinthe 11:26Bediening van het WoordPsalm 75:1, 2, 6DankgebedCollecteGezang 32:1, 2, 4Zegen

Liturgie zondagmiddag 7 april 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende StudentenRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 121:1, 2, 3, 4GebedSchriftlezing Gen. 37; 45:1-11; 50:15-21Psalm 105:8, 9, 10, 11Tekst Hc zondag 10Bediening van het WoordPsalm 33:7GeloofsbelijdenisPsalm 40:1, 2DankgebedCollecteGezang 40:1, 2Zegen

Liturgie zondagmorgen 7 april 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende StudentenRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegenPsalm 108:2WetPsalm 119:24GebedLezen/tekst Psalm 16Preek 1Psalm 16:1, 2, 3Preek 2Psalm 16:4, 5GebedCollecteGezang 22:4, 5, 6Zegen

Liturgie maandagmorgen 1 april

Collecte: KerkRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 68:8GebedSchriftlezing Lukas 20:27-40; Ex. 3:1-8Psalm 30:2, 3Tekst Lukas 20:37-38Bediening van het WoordGezang 22:2, 4, 6, 7GeloofsbelijdenisPsalm 16:4, 5DankgebedCollectePsalm 73:9, 10Zegen

Liturgie zondagmorgen 31 maart 2024

Collecte: KerkRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Voorzang Weerklank 183: 1, 2, 3 “U zij de Glorie”Votum en zegengroetPsalm 98:1, 2WetPsalm 32:1, 3GebedSchriftlezing Mat. 27:57-28:10Psalm 21:1, 2, 3Tekst Mat. 28:1-6Bediening van het WoordGezang 21:1, 2, 3DankgebedCollectePsalm 138:3, 4Zegen

Liturgie Goede Vrijdag 29 maart 2024 19.30

Collecte: KerkRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 31:3, 13, 14GeloofsbelijdenisPsalm 69:1, 2GebedSchriftlezing Jes. 53:10-12; Luk. 23:33-48Gezang 17:1, 2, 3Tekst Luk. 23:39-43Bediening van het WoordGezang 36:2, 3DankgebedCollectePsalm 56:3, 4Zegen