Aiming to Please – Opmerkingen 7

Vervolg hoofdstuk 5 ‘a psalmsinging church’ Eerst even een korte terugblik op vorige week. Met de grote reformatie kwam ook liturgie in beeld. Zo maakte J. Calvijn zijn eigen dienstboek met daarin enkele berijmde psalmen en gezangen. Belangrijke uitganspunten voor de reformatoren: Psalmen in begrijpelijke taal. De zang is iets van heel de gemeente. De Lees Verder …