Overdenking Handelingen 1:21-26

Overdenking Handelingen 1:21-26Door Ds. HG Gunnink, gehouden te Bedum, 27.05.2020 Overdenking ten tijde van het Corona virus in Nederland  Liturgie Lezen – Handelingen 1:12-20Tekst – Handelingen 1:21-26Zingen – Psalm 68:2 Overdenking Waarde luisteraars, Mensen die van voetballen houden, weten hoe belangrijk ‘de twaalfde man’ is. Het team, het elftal staat op het veld. Maar als de Lees Verder …

Overdenking Spreuken 31:30

Overdenking Spreuken 31:30Door Ds. HG Gunnink, gehouden te Bedum, 13.05.2020 Overdenking ten tijde van het Corona virus in Nederland  Liturgie Lezen – Spreuken 31:10-31Tekst – Spreuken 31:30Zingen – Psalm 147:4 Overdenking Waarde luisteraars, A is een aapje, dat eet uit zijn poot.B is de bakker, die bakt voor ons brood.C is Charlotte, die drinkt chocola.D is Lees Verder …

Overdenking Psalm 93

Overdenking Psalm 93Door Ds. HG Gunnink, gehouden te Bedum, 07.05.2020 Overdenking ten tijde van het Corona virus in Nederland  Overdenking Waarde luisteraars, 75 jaar vrij! 75 jaar vrij VAN overheersing door de Duitsers. Vrij VAN een dictatuur die zich o.m. liet leiden door de leer van Darwin met: er zijn ‘Übermenschen’, en dat zijn wíj. En Lees Verder …

Overdenking Handelingen 1:1-3

Overdenking Handelingen 1:1-3Door Ds. HG Gunnink, gehouden te Bedum, 20.04.2020 Overdenking ten tijde van het Corona virus in Nederland  Overdenking Waarde luisteraars, Wij hebben in het Nederlands veel bijzondere woorden. Bijvoorbeeld: ‘klaarstomen’. Iemand moet worden klaargestoomd voor een bepaalde opdracht. Klaarstomen moet snel, klaarstomen moet goed gebeuren. Wie met eerbied denkt aan wat de Heere Jezus Lees Verder …

Overdenking Johannes 20:30-31

Overdenking Johannes 20:30-31Door Ds. MA Sneep, gehouden te Bedum, 22.04.2020 Overdenking ten tijde van het Corona virus in Nederland  Overdenking “Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van Lees Verder …

Overdenking Johannes 20:19-20

Overdenking Johannes 20:19-20Door Ds. HG Gunnink, gehouden te Bedum, 15.04.2020 Overdenking ten tijde van het Corona virus in Nederland  Overdenking Waarde luisteraars, Als er één ding duidelijk wordt op die eerste dag van de week, die dag van de opstanding, dan is het wel dit: HIJZELF, onze Heere, Jezus Christus, moet het doen! Wil Zijn Rijk Lees Verder …

Overdenking Johannes 18:6

Overdenking Johannes 18:6Door Ds. MA Sneep, gehouden te Bedum, 08.04.2020  Overdenking ten tijde van het Corona virus in Nederland Overdenking Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. Wij gaan vanavond in gedachten naar de hof van Gethsemane waar de Heere Jezus zojuist samen met zijn discipelen Lees Verder …

Overdenking Johannes 13:2-5

Overdenking Johannes 13:2-5Door Ds. HG Gunnink, gehouden te Bedum, 01.04.2020  Overdenking ten tijde van het Corona virus in Nederland Overdenking Waarde luisteraars, We zeggen: ‘de voetwassing’. Maar bij dat wassen van die voeten gaat het om HEM Die de voeten wast. Om Jezus, de Redder. Jezus heeft de Zijnen liefgehad tot het einde. Tot het bitterste Lees Verder …

Overdenking Johannes 13:1

Overdenking Johannes 13:1Door Ds. MA Sneep, gehouden te Bedum, 25.03.2020  Overdenking ten tijde van het Corona virus in Nederland Overdenking En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Lees Verder …