Corona Maatregelen – Update vrijdag 10 juli 2020

1. De indeling van de erediensten 
Komende zondag, 12 juli, worden de wijken 1a, 1b, 2b en 2c in de morgendienst verwacht.
De leden die wonen in de wijken 2a, 3a en 3b  zijn ’s middags welkom.

2. De collecte is bestemd voor…
Aanstaande zondag, 12 juli, is de collecte bestemd voor de Opleiding tot de Dienst van het Woord. Uw gaven kunt u achterlaten bij de collectepalen in de kerkzaal. U kunt uw gave ook overmaken op de bankrekening van de kerk.

3. De zomervakantie is begonnen
De zomervakantie is begonnen. Er worden relatief weinig verre reizen gemaakt. Maar velen breken er toch even tussen uit. Laten we, juist ook in deze weken, aan onze oudere broeders en zusters denken!
Laten we elkaar vandaag bemoedigen en stimuleren met woorden uit Psalm 71:17-19 “O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugden tot nu toe verkondig ik Uw wonderen.
Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is –
verlaat mij niet, o God,
totdat ik deze generatie Uw sterke arm verkondigd heb,
alle nakomelingen Uw macht.
Uw gerechtigheid, o God, reikt tot in de hoogte,
want U hebt grote dingen gedaan.
O God, wie is aan U gelijk?”