Corona Maatregelen – Update vrijdag 12 juni 2020

1. Vanaf 1 juli 2020: gasten welkom in de kerk
Vanaf 1 juli aanstaande wordt het, zo de Here wil, weer mogelijk om met 100 personen in de kerk samen te komen in het kerkgebouw.
Vanaf zondag 5 juli zullen er, zonder tegenbericht, drie erediensten worden gehouden; aanvangstijden: 9.30 uur, 14.00 uur en 16.30 uur. Hiermee willen we gemeenteleden de gelegenheid bieden om tenminste eenmaal per zondag naar de kerk te komen.  Gemeenteleden ontvangen nog nader bericht over de wijze waarop zij over de drie diensten worden verdeeld.
Ook gasten geven we graag de mogelijkheid om een eredienst bij te wonen. Zij kunnen contact opnemen met onze koster. Dat kan via het mailadres kosterdgkgroningen@gmail.com . Zij kan u vertellen wanneer er ruimte is.
We hopen op gezegende erediensten!

2. Erediensten op zondag 14 juni
Aanstaande zondagochtend hoopt ds. Sneep in de eredienst voor te gaan. De tekst voor de preek zal zijn: Handelingen 3:1-10.
’s Middags zal, zo de Here wil, ds. H.G. Gunnink voorgaan. Hij   zal preken over Zondag 39 van de Heidelbergse Catechismus.
De collecte zal aanstaande zondag bestemd zijn voor de diaconie. U kunt uw gaven overmaken op de bankrekening van de diaconie.

3. Bemoediging
Er worden allerlei voorbereidingen getroffen om per 1 juli weer met 100 mensen in een eredienst samen te komen. Dat kost nog heel wat hoofdbrekens; de 1,5 meter-commissie is er druk mee!
Misschien aarzelt u nog. Is het wel verantwoord? Is het wel vertrouwd? Laten we, in onze verschillende omstandigheden, Psalm 23:4 in gedachten houden:

“Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij”.