Corona Maatregelen – Update vrijdag 17 juli 2020

1. Geluid en beeld van de internetuitzendingen
In de afgelopen dagen is er opnieuw gekeken naar geluid en beeld vanuit de Goede Herderkerk. Het lijkt erop dat de problemen nu opgelost zijn. We hopen komende zondag, 19 juli, op gezegende erediensten!  

2. De indeling van de erediensten 
Komende zondag worden de wijken 2a, 3a en 3b in de morgendienst verwacht.
De leden die wonen in de wijken  1a, 1b, 2b en 2c zijn ’s middags welkom.

3. Leesdiensten aanstaande zondag
Dominee Gunnink is aanstaande zondagmorgen helaas verhinderd om in de eredienst voor te gaan. In beide erediensten zal een preek worden gelezen. 

4. De collecte is bestemd voor…
Aanstaande zondag, 19 juli, is de collecte bestemd voor de kerk. Uw gaven kunt u achterlaten bij de collectepalen in de kerkzaal. U kunt uw gave ook overmaken op de bankrekening van de kerk.

5. Bemoediging
Nu het kerkelijk leven, mede vanwege de zomervakantie, goeddeels stil ligt, komt het in het leven met de Here vaak aan op onze individuele zelfdiscipline: regelmatige Bijbellezing en Bijbelstudie. Laten we elkaar bemoedigen met woorden uit 1 Timotheüs 6:6: “… de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid”.