Corona Maatregelen – Update vrijdag 19 juni 2020

1. Van de koffieochtend-commissie
Na een lange tijd van stilte, laten we even iets van ons horen. We hopen in september/ oktober de draad weer op te pakken.
Wat we gaan doen blijft een verrassing, u hoort van ons t.z.t.

2. Verkiezing ambtsdragers op 1 juli
In het kerkblad is reeds meegedeeld dat op woensdag 1 juli een vergadering zal worden gehouden. Daar zal de verkiezing van ambtsdragers plaatsvinden. 
Schriftelijke stemmen kunt u zenden aan de scriba van de kerk. 

3. Anderhalve-meter-kerk
Tijdens de vergadering van de kerkenraad met diakenen op donderdagavond 18 juni is de definitieve tekst van een protocol voor de anderhalve-meter-kerkdienst vastgesteld. Het voornemen is om dat protocol, met de nodige toelichting, volgende week te publiceren.
Wordt vervolgd dus! 

4. Erediensten op zondag 21 juni
Aanstaande zondagochtend zal er een leesdienst worden gehouden. Er zal een preek worden gelezen over Zondag 40 van de Heidelbergse Catechismus.
’s Middags hoopt ds. Sneep in de eredienst voor te gaan. De tekst voor de preek zal zijn: Handelingen 6:8-15.
De collecte zal aanstaande zondag bestemd zijn voor steun aan studenten van de Opleiding tot de Dienst van het Woord.  U kunt uw gaven overmaken op de bankrekening van de kerk.

5. Bemoediging
We leven in een tijd die voor velen verwarrend is. Het blijkt niet altijd makkelijk om ons aan de anderhalve-meter-regels te houden. Wat is verantwoord, en wat niet? Heel wat mensen zoeken een antwoord op die vraag. En u weet het: ook in de kerk zijn we er ijverig mee bezig.
Intussen mogen we het allerbelangrijkste niet uit het oog verliezen. Wat is dat? Paulus omschrijft het in Romeinen 15:5 en 6: “En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt”.
Laten we die eensgezindheid maar blijven zoeken!