COVID-19

Vanwege het Corona virus (Covid-19) kunnen wij helaas niet fysiek met elkaar op zondag in de eredienst samenkomen. De kerkdiensten worden met een zeer beperkt aantal mensen in het kerkgebouw gehouden.

We zijn de Heere dankbaar dat Hij in deze tijd middelen geeft om op afstand toch met elkaar verbonden te zijn. Het overgrote deel van de gemeenteleden beleeft de dienst dan ook op afstand mee. Zo kunnen we toch met elkaar de Heere loven en prijzen en Zijn Woord horen. De dominee was benieuwd hoe de catechisanten de eredienst thuis meemaken.

Maar hoe beleeft u thuis de eredienst ?
Maak een filmpje of foto en stuur deze naar: