Liturgie 30 juni 2022 19.00 uur

Print Friendly, PDF & Email

Huwelijksbevestiging Mees Heerema en Nathalie Buist

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

L. Kol. 3
T. Kol. 3:14
Ps. 136:1, 18, 21
Gz. 17:1, 4, 5
Ps. 63:2
Ps. 56:4
Ps. 134:3
Ps. 85:3, 4