Liturgie eerste kerstdag 25 december 2023

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 99: 1, 4
Gebed
Schriftlezing Lukas 2: 1-20
Psalm 104: 9, 10
Tekst Lukas 2: 13-14
Bediening van het Woord
Gezang 11
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Gezang 28: 1, 2, 3, 4
Collecte
Psalm 103: 8, 9
Zegen