Liturgie Goede Vrijdag 7 april 2023 19.30 uur

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 84: 1, 2
Gebed
Schriftlezing Marcus 15: 25-39; Hebr. 10: 19-25
Psalm 31: 1, 3
Tekst Marcus 15: 38
Bediening van het Woord
Gezang 17: 3, 4, 5
Geloofsbelijdenis
Psalm 110: 4
Dankgebed
Collecte
Gezang 25: 1, 2
Zegen